Az ünnepkör tartalma

A téli szünetről visszaérkezvén a bibliai történetet egy más aspektusból érzékeltetjük a gyerekekkel. A három királyok oldaláról közelítünk, mivel a három király más minőséget jelenít meg a gyerekek számára. Ez a minőség az égi bölcsességet, a jövőbe látás tudományát jelenti. Ezt a gyerekekkel a ritmikus körjátékon belül a három királyok játékkal érzékeltetjük. Így élhetik át a gyerekek a születés két pólusát.
Az ünnepkör másik részében a vízkereszt, vagyis a megkeresztelkedés, a szent lélek magába fogadását is érzékeltetjük. Ez, mint reménysugár, a belső világ felszabadulása, egy új lehetőség jelenik meg. Ezt a csillagok időszakaként ismerjük meg. A csillag az Isten fiának szellemi jelenléte, amely a gyermekre világított. ezért ennek az ünnepnek a motívuma a csillag, ami a napi tevékenységekben is megjelenik. Ilyenkor színes selyempapírból csillagokat hajtogatunk, melyeket az ablakokon elhelyezve ezt az érzést kívánjuk megjeleníteni, érzékeltetni.
Ebben az időszakban a télre is odafigyelünk és megpróbálunk minden a tél adta lehetőséget kihasználni a gyerekekkel, így közelítve a természethez. A magyar hagyományokhoz kapcsolódva ebben az időszakban kezdjük el a gyerekekkel szarvacskának nevezett eszközön a körmönfonást, melynek alakja hasonlít a csillag motívumhoz. Az iskolába készülők elkészítik koronáikat. Színes selyempapírból csillagokat hajtogatunk, melyekkel az ablakokat díszítjük.

Ritmikus körjáték

Három királyok játék eljátszása. Téllel kapcsolatos mondókákat, verseket, dalokat választunk és kísérjük mozdulatokkal. Olyan mozdulatokkal, melyek bentről kifelé indulnak, illetve az évszakhoz, a téli játékokhoz kapcsolódnak.

Mese

Az ünnepkör tartalmához kapcsolódva olyan meséket választunk, amiben a bölcsesség, a jövőbe látás tudománya, a szeretet, bölcsesség, egészség – gazdagság hármassága megjelenik.