Az ünnepkör tartalma

Két fontos kép kapcsolódik Mihályhoz. Az egyik: harca a sárkánnyal a mennyben. A sötétség és a gonosz erői ellen. A másik: a mérleg. A karddal harcol, a mérlegre felteszi a jót és a rosszat, majd ‒ jó esetben ‒ egyensúly alakul ki.
Mihály arkangyal – aki magában hordozza az őserőt, aki az emberek bátorítója, segítője, a gonosz hatalmának legyőzője – az ünnepkör meghatározója. Szent Mihály történetét mesében és az ünnepkörhöz kapcsolódó játékokban jelenítjük meg. Ebben az időben tesznek a gyerekek “bátorságpróbát”, ahol néhány akadályon kell magukat átküzdeniük, és ha bátor volt, akkor jutalomból megkaphatja Szent Mihály kardját, a bátorság bíbor palástját, és a koronát a fejére. A legenda ilyen átélésével jut élményhez a gyermek, amely majd segíti, hogy későbbi élete során önmaga is meg tudjon küzdeni a maga sárkányával, gonoszával és azt a lelkében le tudja győzni. Az ünnephez szorosan hozzákapcsolódik a mérleg és a kenyér szimbóluma, ami az évszakasztalon és a mindennapi tevékenységekben is megjelenik.
A mérleg az emberi mértéket, egyensúlyt mutatja a jó és rossz között, amit mi a gyerekekkel együtt az évszakasztalon elhelyezett mérlegben megjelenítünk a reggeli körök alkalmával. A mérleg egyik serpenyőjében egy nagy fekete kővel jelképezzük a rosszat, míg a másik serpenyőjében a gyerekek által gyűjtött fehér kövecskékkel, a jót helyezzük szembe és mérjük meg a jócselekedetek “súlyát”.
A nyárhoz kapcsolódva még ebben az időszakban a búzamagokat kiszedegetjük a kalászokból, megőröljük, és bedagasztjuk, kenyeret sütünk. Ez a Mihály cipónkat, mely jelképezi, hogy ezentúl, az év során, hetente egyszer sütünk cipót. Ezzel is a természet folyamatosságát kívánjuk jelképezni.

Ének:

Szent Mihálynak szárnya tárva
Az egész földet ő vigyázza
Bátorságra ő tanítja a szívünket
Jó tettekre ő vezeti a kezünket”

Szent Mihály gondolatok felnőtteknek

Szent Mihály korában élünk. Minden, ami a bölcsességgel kapcsolatos az az ÖVÉ! Ő maga a kozmikus intelligencia. A mai ember számára elnémult a szellemi világ. De meg van a képességünk ahhoz, hogy „fölfelé” haladjunk. Felerősített gondolkodással, helyes figyelemmel, átalakított érzéssel sejteni lehet az Ő világát. Szent Mihály impulzusa mindig azzal függ össze, hogy az ember nemcsak a Föld lakójának érzi magát, hanem a számára észlelhető világmindenségnek is.
Ilyenkor ősszel, amikor az embert a természet „elhagyja” a lelki bátorságnak kell felébrednie. Ezért az erő és a cselekvés ünnepének foghatjuk fel. A hálaérzést, amit ilyenkor a teremtett világ iránt érezhetünk, kifejezhetik reggeli és esti imáink. A tél felé közeledve, megkapva a nyár és az ősz ajándékait átélhetjük, hogy az életet ajándékba kapjuk.

Reggeli ima:
Ó, Mihály! Oltalmadba ajánlom magam, Szívem minden erejével összekötöm magamat a Te küldetéseddel, hogy ez a nap is tükröződjék a Te sorsrendező akaratodban.
Mihály meditáció:
Lelkemet mindig tisztán tartom a jövőből felém áramló nehéz események félelmétől. Mély bizalom él bennem érzésben éppúgy, mint érzékelésben. Bármi történhet, és bármi történik, teljes nyugalommal fogadom. Tudom, hogy minden, ami felém áramlik, egy bölcsességgel teljes Világrendből fakad. Ebben a korszakban meg kell tanulnom abszolút bizalomban élni, minden egzisztenciális biztonság nélkül. Bizalom él bennem a szellemvilág mindenkor jelenlévő segítő erejében. Az egyetlen létező segítség, hogy reményemet és bátorságomat nem adom fel, akaratomat fegyelmezem és magamban az ébredés lehetőségén munkálkodom, minden reggel és este.
Esti ima: A lenyugvó Napba helyezem gondjaimat Ragyogásában hordozza minden tettemet Fényben megújítva, szeretetben megtisztítva Térjenek vissza hozzám, mint erősítő gondolatok, Mint örömteljes áldozatból és akaratból született tettek.