A WALDORF sepsiszentgyörgyi története dióhéjban

Kovászna megyében a Waldorf pedagógiai módszert hivatalosan 1994-től tartjuk számon.

75 évvel a Stuttgartban alapított első Waldorf iskola után született meg Sepsiszentgyörgyön az a szülői kezdeményezés, amelynek nyomán elindult az első Waldorf oktatási módszeren alapuló iskolai osztályunk.

A kezdeti próbálkozás nem volt hiábavaló, 1994-2007 között négy generációnak sikerült elemi oktatás után a gimnáziumi Waldorf alternatív oktatási formában sikeresen részt venni.

Elsőként Mikola Edit, matematika szakos tanár csatlakozott a mozgalomhoz, miután az 1993/1994-es tanévben Bukarestben részt vett egy továbbképzésen. Az 1994/1995-ös tanévben – a Váradi József általános iskola keretein belül – elindította az első Waldorf-osztályt, amelyet végig vezetett nyolcadik osztályig (1994-2002).

1996/1997-es tanévben indult a következő osztály, Fejér Kata tanító vezetésével, aki VI. osztályig (1996-2002) volt a gyerekek osztálytanítója, utána, 2002-2004 között a már említett Mikola Edit még két évig volt az évfolyam osztálytanítója, egészen a nyolcadik osztály végéig.

1997/1998-as tanévben indult a harmadik Waldorf-osztály Császár Ildikó vezetésével, aki a 2002/2003-as tanévtől, azaz VI. osztálytól átadta az osztálytanító Bajka Mária kémia szakos tanárnak, a csoport az ő vezetésével végezte el 2005-ben a nyolcadik osztályt.  Ez idő alatt az osztályokat áthelyezték a Kiss Árpád általános iskolába, sajnálatos módon a helyszínváltozás a létszámra negatív hatással volt.

Megfelelő anyagi keretet és szellemi hátteret biztosítandó a módszernek az iskolában és óvodában való alkalmazására, 1997-ben lelkes családok létrehozták a Sepsiszentgyörgyi “Pro Waldorf” – az iskolai Waldorf pedagógia támogatásáért Egyesületet, amely felfrissített testülettel jelenleg is aktívan működik a cél érdekében.

Az 1999/2000-es tanévben ismét elindult egy újabb osztály, másfél évig Kádár Kata volt a tanítója, őt követte Becsey Éva negyedik osztály végéig, majd a 2003/2004-es tanévtől kezdődően osztálytanítónak választották Köllő Zsolt-Ágoston biológia szakos tanárt, aki 2007-ben búcsúzott el a nyolcadik osztály végén szeretett diákjaitól. Mivel a Kiss Árpád iskolát felszámolták, ők utolsó tanévükre visszatértek a Váradi József iskolába.

Az 1999/2000-es tanév után hosszabb szünet következett a beiskolázást illetően, ugyanis egészen 2012-es évig nem született megfelelő igény a további iskolai oktatásra. Sepsiszentgyörgyön 2007-2012 között csak egy óvodai csoport képviselte a Waldorf-mozgalmat.

A 2012/2013-as tanévben újabb szülői kezdeményezésre, 20 fős gyereklétszámmal, a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan iskola vezetősége nyitottságának és segítőkészségének köszönhetően, ismét útjára indult – egy új korszak kezdetét jelentő – előkészítő (“nulladik” év) Waldorf osztály. Eredményességét igazolja, hogy utána egyre nagyobb igény mutatkozott és mutatkozik folyamatosan ebben az irányban.

2012-ben Kolcsár (Kovács) Linda – egykori Waldorf-diák – indította útjára az első előkészítő osztályt, akit egy évre rá Incze Beáta tanító váltott fel sikeresen négy évig (2013-2017).

A 2017/2018-as tanévtől, nagy örömünkre, a képzésre nyitott, a Waldorf-módszer iránt érdeklődő és elköteleződő Nicolae Colan iskolában tanító tanárok és a kitartó szülői- és iskolai közösség munkája nyomán létrejött a Waldorf ötödik osztály is, a folytonosság biztosítása érdekében. A 2012-es évfolyamunk jelenleg hatodik osztályos, Szonda Kinga magyar szakos tanár irányításával.

2013-ban nem indult új előkészítő évfolyam, viszont öt évre rá, a  2018/2019-es tanévben, igény született hagyományos iskolákban tanuló diákok szülei részéről a Waldorf adta oktatás élményére, így létrejött egy újabb ötödik osztály Péter Médea matematika szakos osztálytanítóval.

A 2014/2015-ös tanévet Kisgyörgy (Ambrus) Zsuzsa tanítóval indítottuk, amelyet harmadik osztálytól Miklós Xénia vett át. 2019-től terveink szerint a Waldorf ötödik osztályban folytatjuk az elkezdett munkát, ugyanitt.

2015-ben a Waldorf-előkésztő osztály Sikó-Barabási Eszter tanító irányításával indult, – Konát Eszterrel felváltva, jelenleg a gyerekek harmadikosok.

2016/2017-es tanévben Papp Judit indította az újabb előkészítő osztályt, ők másodikosok.

2017/2018-as tanévben, a négy év Waldorf-tapasztalat birtokában, ismét Incze Beáta vette át az újabb előkészítősöket – ők most elsősök.

A 2018/2019-es tanévet – az előkészítőt – Konát Eszter, egy év Waldorf-iskolai és egy év Waldorf-óvodai tapasztalattal a tarsolyában kezdte.

Jelenleg a Waldorf iskolai oktatás Sepsiszentgyörgyön a Tulipán utcai Nicolae Colan általános iskolában működik, magyar tagozaton, összesen 149 diákkal. Az elemi tagozat egy-egy előkészítő, első, második, harmadik, negyedik osztályban – 108 diákkal, a gimnáziumi tagozat egy-egy ötödik és hatodik osztályban – 41 diákkal.

Pedagógusaink kivétel nélkül Waldorf jogosítvánnyal rendelkeznek, folyamatosan Waldorf szak- és továbbképzéseken vesznek részt, munkájukat segíti az iskola igazgatósága és a szülői közösség az egyesület által.

Az óvodai csoportok a kezdetektől megszakítás nélkül minden évben működtek és működnek. A Waldorf óvodai oktatás első csírái Benkő Éva (és Bajka Mária) nevéhez köthetőek, 1996-98 között  a Guzsalyas Játszóház ovis csoportjaként Waldorf módszer szellemében működött.

Ez után a Kőrösi Csoma Sándor utcai óvodában tanító Pál Emese óvónő elkötelezte magát e pedagógiai módszer elsajátítására és alkalmazására, aki a mai napig kitartóan, szakmai hozzáértéssel gondoskodik a Gulliver napköziotthonban és alárendelt intézményében, az 5-ös számú napköziben működő Waldorf óvodai csoport(ok)ról.

Jelenleg az egykori Kiss Árpád iskola (Gulliver/5-ös számú napközi) ad otthont a két működő magyar nyelvű Waldorf-csoportnak (a második csoport a 2016/2017-as tanévben indult), a Gulliver napköziotthon pedig a 2018/2019-es tanévben létrejött első román tannyelvű óvodai csoportnak.

Romániában az alternatív oktatás minden formáját az állam elismeri és hasonlóképpen a hagyományos oktatáshoz, létjogosultságát törvény által szavatolja, támogatja. Megvalósítható állami iskolaként (a mi esetünk) vagy magániskola keretein belül (300 gyerekes létszám fölött).

A romániai oktatási minisztériumon belül a CNAE-rövidítéssel jelölt Alternatív Oktatásért felelős Nemzeti Tanács foglalkozik az akkreditációval, amelyhez a Romániai Waldorf Föderáció (FWR) adja a hiteles támogatást, információkat, igazoló aktákat stb., továbbképzési lehetőségeket és elismeréseket biztosít. A sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület is tagja a Romániai Waldorf Föderációnak.

Csoportjaink/osztályaink a kolozsvári Waldorf iskola mentori segítségét élvezik, ezt szerződés szavatolja, ugyanakkor, a minőség biztosítása és növelése érdekében a németországi  IAO (a Kelet- és Közép Európai és más keleti országokban működő Waldorf pedagógiáért Nemzetközi Egyesület – Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter oestlich liegenden laendern) elnöksége megfigyelése alatt vagyunk.

Köllő Ildikó, 2018 november