Incze Beáta vagyok. 1988.augusztus 30-án láttam meg a napvilágot Sepsiszentgyörgyön. Árkoson éltem meg életem 18 évét. 2007-ben érettségiztem a Református Székely Mikó Kollégiumban, 2010-ben fejeztem be a tanulmányaimat Marosvásárhelyen, a Pszichológia és Neveléstudományok karon. 2010-2012 között óvodapedagógusként tevékenykedtem, majd egy évet tanítottam Step by step osztályban.  Szülői felkérésnek eleget téve,  2013-tól tanítok a Nicolae Colan iskola Waldorf-tagozatán.  Számomra Waldorf –osztálytanítónak lenni külön életforma, igyekszem folyamatosan felnőni ehhez a szép feladathoz.

A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”  R. Steiner

 

Papp Judit vagyok, közel 2 évtizede tanítok . Két éve szembejött velem a lehetőség, hogy waldorf tanítóként gyakoroljam tovább a szakmám. Nagy kihívás számomra, aminek örömmel teszek eleget. Család és 2 saját gyerek után új út készült számomra, ami folyamatos megújúlás: tanítóként izlelem a waldorf oktatás csinját-binját, nemrég pedig szülőként is megélhetem a waldorf oktatás szépségét.

Szonda Kinga 

1975 áprilisában születtem Szászrégenben. Egyetemi oklevelet a Bukaresti Egyetem Hungarológia Tanszékén szereztem magyar-román szakon. Ezt követően három évig még Bukarestben dolgoztam Magyarország Nagykövetségének sajtóosztályán. 2000-ben költöztem Sepsiszentgyörgyre, azóta tanítok. Pedagógusi munkám során fontosnak tartottam a diákközpontú tanítást, igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani a tanulókkal, nemcsak oktatni, hanem nevelni is. 2017 szeptemberétől a jelenlegi V. waldorf-osztály osztálytanítója vagyok, magyart, történelmet és biológiát tanítok. Kollégáimmal együtt lelkes úttörőként vágtunk bele ebbe a feladatba, ami rengeteg háttérmunkát, felkészülést igényel. A visszajelzések alapján azonban bátran kijelenthetem: megéri a fáradozás, mert gyümölcsöző a munkánk!

Konát Eszter, osztálytanító

Jelenleg Waldorf-tanítóként dolgozom a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan iskolában.
2017-2018 tanévben Waldorf-óvónőként dolgoztam, és sikerült megismerni a mostani tanítványaim kiemelkedő részét, így teljes erőbedobással indultunk neki az idei tanévnek.

2016-2017 között helyettesítő osztálytanító voltam, a Nicolae Colan iskola Waldorf 1.osztályában.Élményekkel teli évem volt, rengeteget tanultam a gyerekekről, magamról és a Waldorf- pedagógiáról. Volt szerencsém részt venni Temesváron egy Waldorf konferencián, ezt követően Budapesten egy Tanévelőkészítő Műhelyen ahol még többet megtudhattam a Waldorf-pedagógiáról. Az első gyakorlati évemmel párhuzamosan részt vettem egy Kolozsváron megszervezett Waldorf-képzésen.

2016 júliusában diplomáztam a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének Kézdivásárhelyre Kihelyezett Tagozatának óvodapedagógus- és tanítóképző szakán.

Addigi pedagógia tapasztalatom  kiemelkedő részét a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége alkalmazottjaként szereztem, egy Bákó megyei kis faluban, Gajdáron. Itt 112 magyarul tanulni vágyó óvodást és kisiskolást foglalkoztattunk a kolléganőmmel közösen, egy olyan lakóházban kialakított „osztyályteremben”, amely nélkülözött mindentanítási-tanulási folyamat megszervezését biztosító feltételt.  A lelkes diákjaim tanulni vágyását a lehetőségekhez mérten igyekeztem kielégíteni.

Hazatelepedésem fő oka a továbbképződés, valamint a pedagógusi oklevél megszerzése volt, hiszen csángóföldi munkám során világossá vált, hogy a pedagógusi pályán szeretnék elhelyezkedni.

Pál Emese, óvónő

Pál Emese vagyok, 1965 decemberében születtem. Szülőfalumban, Zabolán gyűjtöttem
gyermekkorom kincseit – a természet, az élet, a munka szeretetét. Az 1-8 osztályt a
ZABOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, a középiskolát a SZÉKELYUDVARHELYI
TANÍTÓKÉPZŐBEN végeztem 1984-ben. 2017 szeptemberében beiratkoztam a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének
Székelyudvarhelyre Kihelyezett Tagozatának óvodapedagógus- és tanítóképző távoktatásos
szakára.
A 35 évi pályafutásom alatt 15 évig dolgoztam hagyományos iskolában és óvodában. A
Waldorf útján kezdetben szülőként indultam, majd az óvodai szülői közösség felkérésére
1999-től a Waldorf csoport óvónője vagyok. A Waldorf képzést Kolozsváron végeztem 1999-
2001 között, azóta folyamatosan mélyítem ismereteimet a szellemtudomány fényében.
Kitartóan, lelkesen, örömmel és hittel munkálkodom, Kodály Zoltán kérdését
őrizgetve: ,, Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?” Számomra ez a
legszebb hivatás, amelyet érdemes volt kiegészítenem a steineri szemlélettel. A folyamatos
visszajelzések és a népes óvodai csoportjaim munkám gyümölcséről tanuskodtak az eltelt 20
Waldorf év során.

Sikó-Barabási Eszter

Fürkéssz a Lét műhelyében
mindig egészet a részben.
Semmi héjban, semmi magban:
mert ami kint, bent is az van,
Villám-szemed így hatol be
a nyitott-szent rejtelembe.
J. W. Goethe

Kereső ember vagyok. Végeztem bölcsészetet, angol- tanítóképző főiskolát, kipróbáltam négy évig a Montessori módszert, gyermekpszichodráma-csoportot is vezettem és négy gyerek szerencsés anyjának mondhatom magam. Írtam pár könyvet, elolvastam jópárat és 38 évesen vettem a bátorságot és megtanultam biciklizni. Fő motorom az áhitatos, örömteli kíváncsiság, ami a világ megismerésére ösztökél. Úgy kell mindent megfigyelnem, hogy azt át is tudjam adni, ezért a tanítás számomra folyamatos tanulást is jelent.

Kolcsár Linda, óvónő

Kolcsár Linda vagyok, születtem 1987-ben Sepsiszentgyörgyön. Az általános iskolát a Váradi József Általános iskola Waldorf osztályában végeztem, majd a Református Kollégiumból ballagtam 2006-ban. Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem néprajz szakán kezdtem az egyetemi eveimet, majd párhuzamosan a következő évben beiratkoztam az óvő-tanítóképzőbe. A két egyetem melett elvégeztem a waldorf óvónői képzést szintén Kolozsváron és már a képzés felénél éreztem, hogy megtaláltam azt az utat amin járni szeretnék, azt a szakmát amit hivatásomnak tudok nevezni. Az egyetem utolsó évében átiratkoztam távoktatásra, hazaköltöztem, és habár szakképzetlen pedagógusként, de annál nagyobb lendülettel és nyitottsággal elkezdtem óvónőként dolgozni Pál Emese melett a sepsiszentgyörgyi Waldorf csoportban. 3 évet dolgoztam az óvodában, míg nem 2012-ben szülői felkérésre elindítottam a Nicolae Colan Általános iskolában egy waldorf előkészítő osztályt,igy szintén abban az évben elvégeztem Kolozsváron a waldorf tanítói képzést is. Abban az évben várandós lettem elsőszülött gyermekemmel, így az osztályt átadtam Incze Beátának, és elkezdődtek az anyaságról szóló éveim. Második gyerekem születése után 2016-ban elindítottam a második waldorf óvodai csoportot, de az Égiek ismét megajándékoztak egy várandósággal, így ismét az anyaság került előtérbe.
Jelenleg most már minden porcikám vágyik vissza a szakmához amit választottam, hogy újult lendülettel, energiával folytathassam a munkámat az óvodában.

Bodor Vilma, román-angol szakos tanár

Bodor Vilma vagyok, 1971 január 1-én születtem Sepsiszentgyörgyön. Pedagógusi pályámat
tanítónőként kezdtem, majd az egyetem elvégzése után román- angol szakos tanárként
tevékenykedem. A “Nicolae Colan”Általános Iskolában 12 éve tanítók, 2 éve a waldorf
osztályban. A waldorf képzést Kolozsváron végeztem és azóta folyamatosan bővítem
ismereteimet. A munkám során úgy érzem, hogy a legfontosabb a nyitottság és a szeretet,
mert minden gyermek, osztály, helyzet más. Megéri rászánni az időt a megismerésre.
Ugyanakkor elengedhetetlennek tartom a gyermekközpontúságot és a következetességet,
megteremteni azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez
szükségesek, képessé tenni minden tanulót arra, hogy felismerje saját életfeladatát.

“Mindenfajta nevelés önnevelés. Mi, mint nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek
környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell tehát megteremtenünk ahhoz, hogy a
gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”
(Rudolf Steiner)