A Waldorf iskolák tanterve szerint ötödik osztályban, többek között, az ókori görög kultúrát tanulmányozzák a gyerekek. Ennek kiteljesedéseként részt vesznek a Waldorf Olimpián, amelyet a második félévet teljességgel felölelő készülődés előz meg. Ennek az a célja, hogy a gyerekek végigmenjenek az ősi mozgásformákon, megtapasztalhassák a hajdani lelkületet, törekedve arra, hogy saját magukat felülmúlják. Közös igyekezete tanárnak – diáknak – szülőnek szimbolikusan felidézni a körülményeket (ruha- és hajviselet, zászlók), hangulatot (himnusz, énekek, eskü), atlétikai próbákat (maraton, diszkoszvetés, magas- és távugrás), jutalmazást (érem, babérkoszorú, díszoklevél, lakoma).

A 2020-21-es tanévben is nagy izgalommal, lelkesedéssel készülődtek az ötödikesek erre az alkalomra egyrészt a második félévet indító ókori görög történelemepochával, másrészt a hetekig tartó, kora reggeli edzésekkel.Tudtuk, hogy szűk körben (azaz csak osztályszinten) kerülhet sor erre az eseményre, de igyekeztünk teljes komolysággal és odaadással készülni, még akkor is, ha eleinte csak virtuálisan találkozhattunk.

Kialakítottuk a városállamokat (Korinthos, Spárta, Athén, Théba), és már a kitűzött nap előtt két héttel nekiálltak a várostagok a zászlók tervezésének, és kivitelezésének, a rajztanár, Somogyi Edina vezetésével. Zeneórákon görög énekeket tanultunk, ezek között volt az olimpia himusza is. A kézimunkatanár, Szőcs Emese vezetésével mindenki megvarrta és kidíszítette magának a saját görög tunikáját. A tornatanár, Mákszem Olga pedig folyamatosan edzette az osztályt a különböző erőpróbákra. Idővel ezek az edzések rendszeressé váltak: a tanévzáró epocha minden reggelén a sportpályán gyakorlatoztunk az ötödikesekkel.

Az olimpiai tábor az idén kétnapos volt. Az istenek esős időt bocsátottak ránk, ami még izgalmasabbá tette az előkészületeket és a próbákat is. Az esemény helyszíne az egyik lelkes szülő saját nyaralója volt, egy Sepsiszentgyörgyhöz közel lévő faluban. Első nap kiutaztunk a táborhelyre, és kialakítottuk a terepet a próbákhoz. Másnap korán reggel már talpon volt mindenki: készültek a frizurák a lányoknak, és mindenki izgatottan várta a próbákat. Gyors és tartalmas reggeli után megérkeztek a városállam-vezetők (Bodor Vilma, Mátyás Mátyás és Szonda Kinga tanárok) és a szurkoló közönség is, a szülők, testvérek. A gyerekek felsorakoztak a zászlók alá, és a himnuszt énekelve indultunk a lobogó olimpiai lángot körbeállni. A résztvevők eskütétele után elkezdődtek a próbák. Miután mindenkinek sikerült „legyőznie” önmagát és félelmeit, sor került a lakomára, majd ezt követően, a még mindig lobogó olimpiai láng mellett megkapták a személyre szóló okleveleket, koszorúkat (amelyeket a negyedikesek készítettek nekik), és a nyakukba került az olimpiai érem is.

A rendezvény sikeréhez hozzájárult a pedagógusok odaadó együttműködése és a szülői közösség példás támogatása. Hálával vegyes büszkeség járta át – merem hinni – mindannyiunk szívét, hogy ebben a különleges tanévben is sikerült megrendezni ezt a minden ötödikes waldorfos számára mérföldkövet jelentő Waldorf Olimpiát.

 Tóth Márta, ötödikes osztályvezető, zenetanár

Fotók: Kátai Judit és Jocó

Gallery not found.