A modern kor emberének egyre nehezebb megélni az időt a maga teljességében és minőségében, igaz ez a mindennapokra és hatványozottan az ünnepnapokra is. Az ünnepek ugyanis csomópontok az emberek, a közösségek életében. Ha ünnep van, az Ég közelebb kerül a Földhöz, az ünnep az ember lényiségét formálja. Ezen gondolatok mentén tárta fel tudását és tapasztalatát Forgács Erzsébet, a Szadai Meseház Waldorf Óvoda pedagógusa a sepsiszentgyörgyi waldorf-közösségel való találkozóján.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező magyarországi pedagógus 2019. október 28-án a délelőtti, pedagógusoknak tartott tréningjén, majd a délutáni, szülőkhöz szóló előadásán arra biztatott, hogy merjük megélni az ünnepek szentségét, segítsük gyermekeinket is abban, hogy a csoda részesei lehessenek. Mint mondta, az ünnepeink rendje kétezer év óta a keresztyén vallás történéseinek és tanításainak megfelelően alakul. Jézus Krisztus születése, halála és feltámadása, a szentek tisztelete, mindez a külső és belső fény örökös mozgásában hirdette és hirdeti mindazt, amit az Ég mond a Földnek. A családi ünnepek mellett és ezeken túl, közösségben együtt ünnepelni felemelő, hiszen a közös ünnepekben az egység ereje mutatkozik meg. Az erő, mely a közös készülődésben, a tudatos előkészületekben, az együtt megélt ünneplésben és örömben rejlik.

Forgács Erzsébet tréningjén és előadásán egyaránt a gyermek volt a “varázsszó”, ahonnan elindulunk és ahová visszaérkezünk. Szép ívét adta, mutatta be annak, mit tehet az óvodapedagógus, az osztálytanító, a tanár, hogy a gyermek valóban egységben és fényben élje meg az ünnepeket. Ugyanakkor, lehetőleg összhangban azzal, amit a gyermek az óvodában és iskolában megtapasztal, rámutatott arra is, hogy mi lehet vagy kell legyen a szülő szerepe az ünnepek megélésében. Az előadás címe is Az egység ereje az ünnepkörök fényében a szülő-pedagógus összefogásra/összjátékra utal, melynek nem egyedüli nyertesei a gyermekek, hanem a teljes közösség.

A délutáni előadás, a szavakon túl, csodálatos élményt nyújtott azoknak a szülőknek, akik kipróbálták a szociális festésként meghirdetett, befejező tevékenységet. Közösen, 4-5 személyes csoportokban az ünnep tükrében festettek meg egy-egy évszakot. A télben ott fénylett a karácsony, a tavaszban az új életet és feltámadást hirdető húsvét, a nyárban már izzott az élet maga, míg az őszben ott volt a számadás, mérlegelés és befele fordulás.

Forgács Erzsébet, visszatérő vendégként, mindig újabb és újabb gondolatokat, lehetséges utakat ajándékoz közösségünknek. Ezúttal A sepsiszentgyörgyi waldorf-közösség programjai című előadás-sorozatunk meghívottjaként láttuk vendégül, a Pro Waldorf Egyesület szervezésében. Programunkat Magyarország Kormánya támogatta, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által.

Pál Emese, óvónő és

Varga Zsuzsa, szülő

Gallery not found.